Inteliace Research specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz specjalistycznych badaniach rynku w sektorze finansowym i handlu detalicznego w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE).

Badania rynku i doradztwo

Publikacje

Publikacje

Oferujemy szereg wystandaryzowanych publikacji na temat wybranych rynków finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej.
Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dostarczyć zarówno syntetyczne przeglądy rynków jak również szczegółowe analizy przypadków biznesowych. Publikujemy m.in.:

  • Analizy sektorowe
  • Studium przypadku
  • Własne bazy danych
  • Przeglądy rynku
  • Raporty

Nasze usługi

Nasze usługi

Inteliace Research oferuje swoim klientom specjalistyczne usługi doradcze oraz "szyte na miarę" badania rynku.

Nasze usługi doradcze wspieramy zazwyczaj własnymi badaniami rynku, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom unikalną na rynku propozycję wartości, wynikającą z umiejętnego połączenia badań rynku z doradztwem strategicznym.

Nasi Klienci

Nasi Klienci

Inteliace Research świadczy usługi dla czołowych Polskich i Europejskich banków oraz innych instytucji finansowych działających w regionie CEE.

W latach 2005-2019 zaoferowaliśmy nasze produkty i usługi ponad 60 różnym Klientom, w tym największym bankom w Polsce oraz wybranym spośród największych banków Europy i Świata.