Inteliace Research przeprowadziło szereg projektów oraz badań na zlecenie czołowych banków oraz instytucji finansowych z Europy Środkowej i Wschodniej.

Wyspecjalizowane badania rynku

Badania rynku są dla nas czymś więcej niż tylko zbieraniem suchych faktów. Potrafimy analizować dane i na ich podstawie wyciągać praktyczne wnioski. Wiedza ta pomaga naszym Klientom osiągać wymierne korzyści wypływające z lepszego zrozumienia konsumenta, konkurencji oraz ogólnej struktury rynku.

Analizy

Analizy

Profile

Profile

 • Desk research
  Zdobywanie informacji z wszystkich dostępnych źródeł na rynku: przegląd publikacji, prasy, informacje makroekonomiczne, dane finansowe, informacja o konkurencji, itd.
 • Badania ilościowe i jakościowe
  Wywiady pogłębione, mystery shopping, wywiady telefoniczne.
 • Analiza porównawcza – benchmarki
  Ocena porównawcza kosztów i poziomu zatrudnienia.
 • Poszukiwanie dostawców / Outsourcing
  Poszukiwanie partnerów biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Sprawdzanie oferowanych cen.
 • Publikacje regularne
 • Analizy sektorowe, Własne bazy danych

Doradzamy osobom zarządzającym

Inteliace Research posiada długoletnie doświadczenie we wspieraniu osób podejmujących kluczowe decyzje w organizacjach w sektorze finansowym. Pomagamy w przygotowaniu analizy konkurencji, wspieramy w pracach dotyczących strategii, otoczenia rynkowego, obiektywnie oceniamy pozycję Klienta na tle rywali.

Badane sektory

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować wysokiej jakości badania oraz wiedzę w sektorze usług finansowych, w tym:

 • Bankowość
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie aktywami

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami e-mailowo, telefonicznie lub faksem, a chętnie Ci pomożemy!