Witryna www.inteliace.com używa cookies.

Polityka plików cookie

1. Witryna www.inteliace.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

3. Na witrynie wykorzystywane są „wydajnościowe” pliki cookies, które służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny Usługodawcy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu. Monitorowania informacji o Użytkownikach odbywa się za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Alexa, które rejestrują zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookie Policy

1. The www.inteliace.com website uses cookies . These are small text files sent by the web server and stored by the browser computer software. When the browser connects to the site, the site recognizes the type of device the User connects to.

2. The information collected with use of cookies relates to the IP address, type of browser used, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location.

3. The website uses "performance" cookies , which are used to monitor and verify how Users use the Service Provider's website to improve the functioning of the website. User information monitoring is carried out using the Google Analytics and Alexa tools that record the User's behavior on the website.