Sektor bankowy w Polsce

1. Depozyty i kredyty przedsiębiorstw rosną coraz szybciej podczas gdy tempo wzrostu wolumenów detalicznych ustabilizowało się.

Research notes - Swiss banks, 2016


2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy gospodarstwa domowe zaoszczędziły w bankach 67 miliardów PLN, z czego około 40 miliardów PLN to wzrost zasobów netto (Wzrost salda depozytów - wzrost salda kredytów).

Research notes - Swiss banks, 2016


3. Banki podnoszą najniższe marże w wyniku podatku bankowego. Marże kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw rosną. Jednocześnie marże kredytów konsumpcyjnych spadają. Z punktu widzenia gospodarki taki trend nie napawa optymizmem...

Research notes - Swiss banks, 2016


For more information, please refer to the full publication or contact us at info@inteliace.com.