Regulamin zawiera zasady korzystania z zasobów serwisu internetowego Inteliace Research (Serwis), w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz netykietą.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, jednak zamieszczone w Serwisie zasoby mogą być chronione prawem autorskim. Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów lub podmiotów uprawnionych do wydania takiej zgody.

Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z Polityką prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności

Inteliace Research nie gwarantuje prawdziwości, dokładności czy aktualności materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie.

Inteliace Research nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie materiałów i treści zamieszczonych bądź pominiętych w niniejszym Serwisie.

Inteliace Research zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów Serwisu bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników o zakresie zmian.

Postanowienia końcowe

Inteliace Research zastrzega możliwość modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili, bez powiadomiania użytkowników.

Właścicielem serwisu Inteliace Research jest Elepton Sp. z o.o., ul Pod Lipą 6/3, 02-798 Warszawa, Polska.