Inteliace Research specjalizuje się w doradztwie strategicznym oraz specjalistycznych badaniach rynku w sektorze finansowym i handlu detalicznego w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE).