Inteliace Research przeprowadziło szereg projektów oraz badań na zlecenie czołowych przedsiebiorstw oraz instytucji finansowych z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej.

Wyspecjalizowane badania rynku

Badania rynku są dla nas czymś więcej niż tylko zbieraniem suchych faktów. Potrafimy analizować dane i na ich podstawie wyciągać praktyczne wnioski. Wiedza ta pomaga naszym Klientom osiągać wymierne korzyści wypływające z lepszego zrozumienia konsumenta, konkurencji oraz ogólnej struktury rynku.

Analizy

Analizy

Profile

Profile

  • Komercyjne Due Diligence - CDD
   Niezależne badanie (audyt) przedsiębiorstwa w aspektach komercyjnych na zlecenie potencjalnego inwestora lub innej strony. Na audyt CDD mogą składać się w zależności od przypadku:
   - Ocena obecnej sytuacji, trendów i perspektywy dla sektora/branży w której działa przedsiębiorstwo;
   - Ocena modelu biznesowego przedsiębiorstwa, pozycjonowania w segmentach rynku/klientów oraz trwałości danego modelu biznesowego;
   - Porównanie przedsiębiorstwa z innymi firmami w branży;
   - Identyfikacja zagrożeń - tzw. "Red Flags" w zakresie możliwości realizacji strategii, pozycji rynkowej, zyskowności, barier rozwoju i innych.

   Komercyjne Due Diligence przeprowadzane jest w oparciu o wiele źródeł, w tym:
   - Dostępne analizy sektorowe, raporty rynkowe, dane finansowe i inne informacje rynkowe;
   - Wywiady bezpośrednie IDI z członkami zarządu i kierownictwem przedsiębiorstwa;
   - Wywiady z przedstawicielami branżowych izb lub stowarzyszeń;
   - Wywiady z byłymi pracownikami przedsiębiorstw konkurencyjnych (tylko informacje publiczne);
   - Badania ankietowe lub wywiady bezpośrednie IDI z klientami / z konsumentami, tzw. "Voice of Customer";
  • Desk research
   Zdobywanie informacji z wszystkich dostępnych źródeł na rynku: przegląd publikacji, prasy, informacje makroekonomiczne, dane finansowe, informacja o konkurencji, itd.
  • Badania ilościowe i jakościowe
   Wywiady pogłębione, mystery shopping, wywiady telefoniczne.
  • Analiza porównawcza – benchmarki
   Ocena porównawcza kosztów i poziomu zatrudnienia.
  • Publikacje regularne
  • Analizy sektorowe, Własne bazy danych

  Doradzamy osobom zarządzającym

  Inteliace Research posiada długoletnie doświadczenie we wspieraniu osób podejmujących kluczowe decyzje w organizacjach. Pomagamy w przygotowaniu analizy konkurencji, wspieramy w pracach dotyczących strategii, otoczenia rynkowego, obiektywnie oceniamy pozycję Klienta na tle rywali.

  Badane sektory

  Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować wysokiej jakości badania oraz wiedzę w wielu sektorach

  Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami e-mailowo, telefonicznie lub faksem, a chętnie Ci pomożemy!