Inteliace Research oferuje Analizy Przedsięborstwa, Komercyjne Due Diligence - CDD, Raporty Sektorowe oraz Badania Rynku

Badania rynku i doradztwo

Publikacje

Publikacje

Oferujemy szereg wystandaryzowanych publikacji na temat wybranych sektorów w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.
Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dostarczyć zarówno syntetyczne przeglądy rynków jak również szczegółowe analizy przypadków biznesowych. Publikujemy m.in.:

  • Analizy przedsiebiorstw i sektorów
  • Własne raporty i bazy danych
  • Raporty

Nasze usługi

Nasze usługi

Inteliace Research oferuje swoim klientom specjalistyczne usługi doradcze, Komercyjne Due Diligence (CDD) oraz "szyte na miarę" badania rynku.

Nasze usługi doradcze wspieramy zazwyczaj własnymi badaniami rynku, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom unikalną na rynku propozycję wartości, wynikającą z umiejętnego połączenia badań rynku z doradztwem strategicznym.

Nasi Klienci

Nasi Klienci

Inteliace Research świadczy usługi dla przedsiebiorstw i instytucji finansowych działających w Polsce i w regionie CEE.

W latach 2005-2024 zaoferowaliśmy nasze produkty i usługi ponad 75 różnym Klientom